domingo, 4 de marzo de 2012

I FEIRA DO LIBRO E O XOGUETE USADO

Esta feira foi realizada durante xaneiro e febrero e resultou todo un éxito. Os xoguetes e libros de segunda man podían adquirirse con “ratouros”. Este ratouros conseguíanse respondendo ás cuestión do mural da Celebración do Centenario de Álvaro Cunqueiro ou ben falando en galego no cole.
Ademáis a todo o alumnado que falou galego en diferentes situacións e contextos (nos corredores, no comedor, durante as clases, no patio…) concedíaselle o privilexio de pertencer ao “PASEO DA FALA”, ao máis puro estilo Hollywood Boulevard”.